Ulomki so lahko povsem enostavni

Ulomki so matematični izraz za predstavitev delov celote. To lahko vedno ponazorimo s pomočjo ulomkov ali s pomočjo uporabe števil z decimalno vejico, vendar so ulomki marsikdaj precej bolj praktični – pri uporabi decimalke se nam namreč lahko zgodi, da je število mest za decimalno vejico neskončno, ulomki pa izrazijo delež povsem natančno. Tako lahko tretjino vedno natančno zabeležimo kot 1/3, pri uporabi decimalk pa 1,33 ne odraža dejanske tretjine, temveč je zgolj približek.

ulomki

Z ulomki se pri pouku matematike spoznamo že v petem razredu, ko se je potrebno deleže celote predvsem naučiti razumeti – in tu pridejo marsikdaj v poštev enostavne tekstne naloge, kjer se išče na primer četrtina ali petina bonbonov iz vrečice. Pogosto je treba deleže ponazoriti tudi s pomočjo razrezovanja jabolk na polovice, četrtine, šestnajstine in tako naprej, da učenci dojamejo bistvo. V nadaljevanju pa ulomki zahtevajo precej več spretnosti, saj je treba pri računanju z ulomki dobro poznati osnove in na primer s pomočjo množenja različne ulomke najprej privesti na skupni imenovalec, da lahko z njimi učinkovito računamo. Zagotovo so ulomki najbolj zapleteni, kadar rešujemo enačbe ali neenačbe z eno ali več neznankami – in prav ti ulomki predstavljajo največ težav dijakom. Kljub temu, da se ulomki v takšni obliki na prvi pogled ne zdijo kaj prida praktično uporabni, pa temu ni tako – z njimi je možno rešiti marsikatero praktično nalogo, zato je njihovo obvladanje še kako pomembno.

Objavljeno: 27.5.2015.Hitri kontakt

031 606 666

Vnesite vaš email ali telefonsko številko in kontaktirali vas bomo mi!

Email:
Tel: / -
 

Zemljevid