Inštrukcije statistike

Pripravljamo na izpite in kolokvije. Pri inštruiranju statistike kratko in jedrnato razložimo osnovne pojme, katerih povzetek skupaj s formulami in primeri trajno izročimo kandidatu. Če je le mogoče, vsakega naučimo, kako na kalkulatorju uporabiti statistična orodja in s tem skrajšamo čas računanja. Izpiti iz statistike na naših fakultetah in visokih šolah se od fakultete do fakultete precej razlikujejo, zato navajamo tista poglavja, ki jih pokriva naše znanje in izkušnje:

  • urejanje in prikazovanje podatkov
  • srednje vrednosti
  • mere variabilnosti
  • porazdelitve (zvezne in diskretne)
  • verjetnostni račun
  • slučajne spremenljivke

Izvajamo tudi inštrukcije programskega orodja SPSS, statistične analize in pomagamo pri statistični obdelavi podatkov v SPSS in MS Excel.Hitri kontakt

031 606 666

Vnesite vaš email ali telefonsko številko in kontaktirali vas bomo mi!

Email:
Tel: / -
 

Zemljevid