Pitagorov izrek – ena najstarejših in najbolj zanimivih enačb

Pitagorov izrek, ki je dejansko enačba za izračun dolžine stranic pravokotnega trikotnika, velja za eno najstarejših matematičnih enačb, saj (kot pove že samo ime) ni nova, temveč jo poznamo že iz starogrških časov. In zakaj je pitagorov izrek tako zanimiv? Predvsem zato, ker ga je možno praktično prikazati, torej ga lahko prav vsakdo razume.

pitagorov izrek

Osnovnošolci, ki jim je prvič predstavljen pitagorov izrek, ga veliko prej razumejo in pričnejo uspešno praktično uporabljati, če jim ta ni predstavljen zgolj kot matematična enačba, v kateri je potrebno kvadrata dolžine pravokotno ležečih stranic sešteti, da dobimo kvadrat dolžine kotu nasproti ležeče stranice. Najbolje je, da se vsem trem stranicam pravokotnega trikotnika dejansko dorišejo kvadrati, saj se tako pitagorov izrek dokaže svojo veljavnost s pomočjo ploščin kvadratov. Še veliko boljši pa je prikaz, če dodamo kvadratom tudi globino in si pomagamo z vodo. Da bi pitagorov izrek ponazorili na ta način, potrebujemo tri ozke kvadre, ki po dolžini robov višine in dolžine ustrezajo stranicama a, b in c v pravokotnem trikotniku, njihova širina pa je enaka (najbolje minimalna, recimo en centimeter). Če nalijemo vodo v kvadra a in b, lahko vodo potem povsem natančno prelijemo v kvader c. S tem postane pitagorov izrek več kot prazna enačba, ki se jo je potrebno naučiti na pamet – je nekaj, kar učenci oziroma dijaki dejansko razumejo, saj jim je bilo tudi praktično prikazano.

Objavljeno: 5.6.2015.Hitri kontakt

031 606 666

Vnesite vaš email ali telefonsko številko in kontaktirali vas bomo mi!

Email:
Tel: / -
 

Zemljevid